Αρχή | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Αιγαιακές Διαλέξεις

Πρόγραμμα ακαδημαϊκής χρονιάς 2017-2018

2017-12-01


Οι Αιγαιακές Διαλέξεις ξεκίνησαν το 2013 και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Αιγέα - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας. Έχουν ως σκοπό να παρουσιάσουν νέα ευρήματα, νέες ανασκαφές και νέες ερευνητικές μελέτες για την προϊστορία του Αιγαίου, καθώς και όμορων περιοχών, όπως η Κύπρος και η Μικρά Ασία, από την Παλαιολιθική έως και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (Γεωμετρικούς χρόνους).

Το ενδιαφέρον τους εστιάζεται ως επί το πλείστον στην παρουσίαση νέων ευρημάτων και νέων ανασκαφών, καθώς και στην ίδια την ανασκαφική πράξη προκειμένου να αποκτηθεί συνολικότερη εικόνα αυτής. Η διεπιστημονική προσέγγιση και ερμηνεία, καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ανασκαφική ή ερευνητική, αποτελούν επιθυμητά θέματα παρουσίασης και συζήτησης. Επιπλέον, οι Αιγαιaκές Διαλέξεις σκοπεύουν να βοηθήσουν νέους ερευνητές να παρουσιάσουν το έργο τους και να το κάνουν ευρέως γνωστό.

Οι διαλέξεις βιντεοσκοπούνται ώστε να αποτελέσουν ένα πολύτιμο αρχείο για την προϊστορική αρχαιολογία, προσβάσιμο και σε αυτούς που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στη διάλεξη.

Πρόγραμμα Αιγαιακών Διαλέξεων ακαδημαϊκής χρονιάς 2017-2018.


Εκτύπωση στις: 2021-09-21
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=305