Σεμινάριο Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας Αθηνών (Athens Greek Religion Seminar)

Πρόγραμμα, Φθινόπωρο 2018

2018-09-14


ΣΕ­ΜΙ­ΝΑ­ΡΙΑ­ ΑΡ­ΧΑΙΑ­Σ ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΗ­Σ ΘΡΗ­ΣΚΕΙΑ­Σ Α­ΘΗ­ΝΩ­Ν | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2018

Πρόγραμμα

9 Οκτωβρίου, 15:00
Linda Talatas: Pregnant sows and the cult of Demeter

6 Νοεμβρίου, 15:00
Jenifer Neils: Bulls and Rams for Erecththeus? Sacrificial Animals on the Parthenon Frieze

27 Νοεμβρίου, 15:00
Χριστίνα Μητσοπούλου: 2008-2018: the Kernos- Plemochoe issue reconsidered

13 Δεκεμβρίου, 15:00
Ελένη Φασσά: Isiac deities in Macedonia: Introduction patterns, assimilation strategies and the politics of cultic incorporation

Όλα τα σεμινάρια είναι δωρεάν και πραγματοποιούνται στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9. Δεν απαιτείται εγγραφή.

Σας πε­ρι­μέ­νου­με!

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες: Jenny Wallensten, jenny.wallensten[at]sia[dot]gr


Εκτύπωση στις: 2024-02-24
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=297&export=word