Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Αιγαιακές Διαλέξεις

Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου, ʼʼΣυγγενικοί δεσμοί και κοινωνική οργάνωση στην Αττική του 8ου αιώνα: τα αρχαιολογικά δεδομέναʼʼ

2020-01-22


Ο Αιγεύς και το Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών σας προ­σκα­λούν στη διά­λε­ξη που θα δώ­σει η Αλεξάνδρα Αλεξανδρίδου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων):

Συγγενικοί δεσμοί και κοινωνική οργάνωση στην Αττική του 8ου αιώνα: τα αρχαιολογικά δεδομένα (διάλεξη στην ελληνική γλώσσα)

Η διά­λε­ξη θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00, στο Σου­η­δι­κό Ινστί­τού­το Αθη­νών, Μητσαί­ων 9.

Η έννοια της συγγένειας είναι εξαιρετικής σημασίας για τη μελέτη των πρώιμων κοινωνιών, καθώς εμπλέκεται σε κάθε πτυχή της ζωής. Στον Όμηρο και τον Ησίοδο, η ιδέα της καταγωγής από μια φυλή δεν υπάρχει. Η συγγένεια εμφανίζεται ως κάτι ρευστό, που δεν προκαθορίζεται αυστηρά χάριν βιολογικών δεσμών, αλλά αποτελεί έναν συνδυασμό βιολογικής σχέσης και επιθυμητής σύνδεσης.

Εστιάζοντας στην Αττική του 8ου αιώνα π.Χ., θα χρησιμοποιήσω τα δεδομένα τόσο από τις νεκροπόλεις όσο και από τους λίγους οικιστικούς πυρήνες ως τα αρχαιολογικά αποτυπώματα ανθρώπων που δεν έζησαν και έδρασαν απλά ως μονάδες, αλλά που αισθάνονταν μέλη ομάδων που ηθελημένα διέπονταν από έννοιες σχετικές με τη συγγένεια. Ακολουθώντας αυτό το μονοπάτι, ελπίζω να διαφωτίσω πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης της Αττικής της εποχής εκείνης.

Συνημμένο αρχείο: Περίληψη


Εκτύπωση στις: 2024-07-16
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=248