Αρχική | Εκτύπωσε | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML


Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών: Εκδηλώσεις του μήνα

❮❮❮❮

Μήνας: Ιανουάριος 2023

❯❯❯❯
11 Τετάρτη 2023-01-11
Axel Frejman, "Ancient maps, wayfinding and spatial cognition. How would the Greeks have done it?"

Χώρος: Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Map
Ώρα: 19:00

18 Τετάρτη 2023-01-18
Elif Koparal, "Ionian Khora: Fragility and Resilience of Rural Landscapes in Ionia"

Χώρος: Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Map
Ώρα: 19:00

26 Πέμπτη 2023-01-26
Gazetteering Pausanias: Athens and Beyond

Χώρος: Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Map
Ώρα: 17:00 - 19:00


Εκτύπωση στις: 2024-03-01
Από την ιστοσελίδα: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
https://www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?print=events&pg=month&load=month&date=2023-01-01