Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Το Ινστιτούτο

Το Ινστιτούτο: Σύλλογος Φίλων του Σουηδικού Ινστιτούτου

2020-05-25


Ο Σύλλογος Φίλων του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών ιδρύθηκε το 1976. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ενεργά το έργο του Ινστιτούτου και προωθεί την πολιτιστική και επιστημονική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας. Δίνει υποτροφίες σε φοιτητές και μελετητές που διεξάγουν έρευνα στην Ελλάδα και κάθε χρόνο απονέμει βραβείο σε ένα άτομο ή οργανισμό που έχει συμβάλει στη διάδοση της γνώσης του ελληνικού πολιτισμού στη Σουηδία ή έχει προωθήσει την πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Σουηδίας και Ελλάδας. Ο Σύλλογος και τα τοπικά του παραρτήματα διοργανώνουν τακτικά δημόσιες εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Σουηδίας, επισημαίνοντας τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και παρουσιάζοντας πτυχές του ελληνικού πολιτισμού στο σουηδικό κοινό.

Διαβάστε περισσότερα για το Σύλλογο Φίλων του Σουηδικού Ινστιτούτου:

Ιστοσελίδα
Friends Association Facebook


Εκτύπωση στις 2024-05-18
Από την ιστοσελίδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?aboutid=24