Αρχική | Εκτύπωσε ή Αποθήκευσε ως PDF | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Το Ινστιτούτο

Το Ινστιτούτο: To Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών

2020-04-17


Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών ιδρύθηκε το 1946. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα που χρηματοδοτείται κυρίως από τη σουηδική κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Παιδείας. Το Ινστιτούτο άνοιξε τις πόρτες του για μελετητές και φοιτητές το 1948 και καθιερώθηκε πλήρως ως Ξένη Αρχαιολογική Σχολή το 1975.

Το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών έχει τη νόμιμη έδρα του στη Στοκχόλμη. Το διοικητικό του συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από έναν πρόεδρο και, κατ’ ανώτατο όριο, άλλα έντεκα μέλη που εκπροσωπούν την Κλασική Αρχαιολογία, την Αρχαία Ελληνική Ιστορία, την Ιστορία της τέχνης και τα Αρχαία Ελληνικά. Η κυβέρνηση διορίζει τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου καθώς και έναν ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Περίπου το 90% του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου χρηματοδοτείται από τη σουηδική κυβέρνηση, ενώ κάποια σουηδικά ιδιωτικά ιδρύματα καλύπτουν το υπόλοιπο της χρηματοδότησης.

Σκοπός του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών σύμφωνα με τα καταστατικά είναι:

Στην Ελλάδα το Σουηδικό Ινστιτούτο λειτουργεί ως Ξένη Αρχαιολογική Σχολή και ως εκ τούτου έχει το προνόμιο να μπορεί να διεξάγει αρχαιολογικές έρευνες πεδίου σε ελληνικά εδάφη. Σήμερα υπάρχουν 19 ξένα αρχαιολογικά ιδρύματα στην Αθήνα, των οποίων η ιδιότητα και οι λειτουργίες ορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο περί Αρχαιοτήτων. Οι σχολές μπορούν να διεξάγουν αρχαιολογική έρευνα πεδίου σε ελληνικά εδάφη υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι η παρουσίαση του πρόσφατου ερευνητικού έργου κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνέλευσης, η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εργασιών σε ένα διεθνές επιστημονικό περιοδικό (Opuscula), καθώς και η διατήρηση μιας ερευνητικής βιβλιοθήκης που θα είναι προσβάσιμη και για τους Έλληνες επιστήμονες. Το Σουηδικό Ινστιτούτο διαθέτει μαζί με το Ινστιτούτο της Δανίας, το Φινλανδικό και το Νορβηγικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, τη Βιβλιοθήκη Βορείων Χωρών.

Από το 2017, το Ινστιτούτο αύξησε τις δραστηριότητές του στη Σουηδία. Μεταξύ των επαναλαμβανόμενων εκδηλώσεων είναι οι Ημέρες Ελληνικού Κινηματογράφου που πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο και η Ετήσια Συνέλευση που παρουσιάζει το πρόσφατο ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου. Οι εκδηλώσεις στη Σουηδία πραγματοποιούνται συνήθως σε συνεργασία με τον Σύλλογο φίλων του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών καθώς και με τα Σουηδικά Ινστιτούτα της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης.

Το κτήριο του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών. Φωτογραφία: Βασίλης Θεοδώρου.


Εκτύπωση στις 2024-06-19
Από την ιστοσελίδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
www.sia.gr/el/sx_PrintPage.php?aboutid=20