Αρχή | Εκτύπωσε | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

The Athens Greek Religion Seminar

Colleen Kron, «Children in the thiasos?» Evidence for the Initiation of Children into Orphic-Bacchic Mystery Cults

11/01/2021


Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη του Colleen Kron, Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο και Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης, με τί­τλο “Children in the thiasos?” Evidence for the Initiation of Children into Orphic-Bacchic Mystery Cults.

Η διά­λε­ξη θα πραγματοποιηθεί μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, ώρα 5.00 μμ.

Δηλώστε συμμετοχή στέλνοντας e-mail στο katerina.gabierakis@sia.gr προκειμένου να λάβετε σύνδεσμο για την εγγραφή σας.   

Συνημμένα αρχεία: φυλλάδιο σεμιναρίου, περίληψηΕκτύπωση στις 25/02/2021
Από την ιστοσελίδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
www.sia.gr/el/articles.asp?tid=435