Αρχή | Εκτύπωσε | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML

Water Works

H. Köpp-Junk ˮDewatering systems for wastewater and rain in ancient Egyptˮ

20/11/2019


The Water Series will continue on Tuesday, November 26,  19.00, at the Swedish Institute at Athens (Mitseon 9) with the lecture Dewatering systems for wastewater and rain in ancient Egypt by Heidi Köpp-Junk, University of Trier, Germany.

Welcome!

Attached files: Poster, Abstract

For any questions about this or coming water seminars, please contact the organizer
Patrik Klingborg (patrik.klingborg[at]sia[dot]gr)Εκτύπωση στις 04/04/2020
Από την ιστοσελίδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
www.sia.gr/el/articles.asp?tid=194