Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών: Εκδηλώσεις του μήνα

Μήνας: Ιανουάριος 2020

21 Τρίτη 21/01/2020 Ώρα

Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens, Google Map

15:00

Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens, 117 42 Athens, Google Map

Swedish Institute at Athens, 210 9232102

19:30
24 Παρασκευή 24/01/2020 Ώρα

Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens, Google Map

19:00
30 Πέμπτη 30/01/2020 Ώρα

Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens, Google Map

19:00
31 Παρασκευή 31/01/2020 Ώρα

Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens, 117 42 Athens, Google Map

Swedish Institute at Athens, 210 9232102

19:00

Εκτύπωση στις 10/04/2020
Από την ιστοσελίδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
www.sia.gr/el/events.asp?print=events&pg=month&date=01/01/2020&export=print