Αρχή | Εκτύπωσε | Αποθήκευσε ως WORD | Αποθήκευσε ως HTML


Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών: Ερχόμενες εκδηλώσεις

23-25 ΙΟΥ

Διεθνές συνέδριο: Apotropaia and Phylakteriα Confronting Evil in Ancient Greece

Ώρα: , Swedish Institute at Athens, Mitseon 9, Athens Google Map


Εκτύπωση στις 22/01/2021
Από την ιστοσελίδα Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
www.sia.gr/el/events.asp?print=events&pg=list