Η σουηδική βοήθεια στην Ελλάδα κατά τον λιμό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ομιλία της Marie Mauzy

Οι Βόρειες Χώρες αφηγούνται

Δημοσιευμένο: 2019-01-15

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Δήμου Αθηναίων Αθήνα 2018, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου και του προγράμματος «Οι Βόρειες Χώρες αφηγούνται», οι Πρεσβείες και τα Ινστιτούτα των Βορείων Χωρών (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία), το Προξενείο της Ισλανδίας στην Αθήνα και η Βιβλιοθήκη των Βορείων Χωρών έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην ομιλία της Marie Mauzy, συγγραφέως και φωτογράφου με τίτλο Swedish aid to Greece during the famine of WW2 την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19.00 στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Μητσαίων 9, Μακρυγιάννη.

Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση

The Athens Greek Religion Seminar

Ηλίας Κουλακιώτης, ʼʼArrian the priest: Religious expertise in local and imperial contextʼʼ

Δημοσιευμένο: 2019-01-11

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη του Ηλία Κουλακιώτη με τίτλο Arrian the priest: Religious expertise in local and imperial context.

Η διά­λε­ξη θα λά­βει χώρα στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών (Μητσαί­ων 9, αί­θου­σα δια­λέ­ξε­ων) την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, ώρα 3.00 μμ.

Σας πε­ρι­μέ­νου­με!

Εόρτιες ευχές

Δημοσιευμένο: 2018-12-20

Η Διευθύντρια και το προσωπικό του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών σας εύχονται...


God Jul och Gott Nytt År

Merry Christmas and a
Happy New Year

Kαλά Χριστούγεννα
και
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

The Athens Greek Religion Seminar

Ελένη Φασσά, ʼʼIsiac deities in Macedonia: introduction patterns, assimilation strategies and the politics of cultic incorporationʼʼ

Δημοσιευμένο: 2018-12-06

Το προ­σε­χές Σεμι­νά­ριο Αρχαί­ας Ελλη­νι­κής Θρη­σκεί­ας Αθη­νών φι­λο­ξε­νεί διά­λε­ξη της Ελένης Φασσά με τίτλο Isiac deities in Macedonia: introduction patterns, assimilation strategies and the politics of cultic incorporation.

Η διά­λε­ξη θα λά­βει χώρα στο Σου­η­δι­κό Ινστι­τού­το Αθη­νών (Μητσαί­ων 9, αί­θου­σα δια­λέ­ξε­ων) την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 3.00 μμ.

Σας πε­ρι­μέ­νου­με!

MINDRE FORSKNINGSSTIPENDIER 2019/2020 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Δημοσιευμένο: 2018-12-05

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed två mindre forsknings- stipendier för höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till Institutets verksamhet och vilkas forskning förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men slutgiltig bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

STORA FORSKNINGSSTIPENDIER 2019/2020 VID SVENSKA INSTITUTET I ATHEN

Δημοσιευμένο: 2018-12-05

Styrelsen för Svenska institutet i Athen ledigförklarar härmed institutets stora forskningsstipendier för höstterminen 2019 och vårterminen 2020. Stipendierna är avsedda för dem som ägnar sig åt vetenskapligt och självständigt studium av ämnen med koppling till institutets verksamhet som förutsätter vistelse i Grekland. Studenter och forskare vid svenska universitet samt svenska studenter och forskare knutna till utländska universitet kan söka. Visst företräde ges för sökande från Antikens kultur och samhällsliv, men bedömning sker beroende på ansökningarnas kvalitet och relevans.

Σύγχρονη αστυνομική λογοτεχνία των Βορείων Χωρών, τηλεόραση και κινηματογράφος

Ομιλία από τον Νίκο Μ. Γεωργιάδη

Δημοσιευμένο: 2018-11-28

Tο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλεί στην ομιλία του Νίκου Μ. Γεωργιάδη, την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, στις 7.30 μ.μ. στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, (Μητσαίων 9, Αθήνα).

Σύνολο κειμένων αρχείου: 164

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο την βελτιστοποίηση της online εμπειρίας σας

Περισσότερα